Susunan Organisasi dan Tata Kerja

 

Aparatur Sipil Negara

 

No.

Nama / NIP / TTL

Pangkat / Gol. Ruang

Jabatan

Keterangan

1.

 Anwar Pauji, S.Pi, M.Si

 NIP.  19661103 199603 1 001

 Kandangan, 03 – 11 – 2018

Pembina, IV/a

Kepala UPT PPBAT

S-2, Perikanan

2.

 M.  Wahyu Junaidi, S.Pi

 NIP.  19810506 200604 1 016

 Hulu Sungai Selatan, 06-05-1981

Penata Tk. 1, III/c

Kasubbag. TU UPT PPBAT

S-1, Perikanan

3.

 Dian Farida, S.Pi

 NIP. 19610701 200701 2 003

 Martapura, 01-07-1961

Penata Tk. 1, III/c

Pelaksana Adm. Umum

S-1, Perikanan

4.

 Diah Puspita Sari, S.Pi, M.Pi

 NIP.  19790206 201001 2 002

 Banjarmasin, 06-02-1979

Penata Muda, III/b

Pelaksana Adm. Umum

S-2,Perikanan

5.

 Sri Wahyuni

 NIP.  19780514 200604 2 023

 Tapin, 14-06-1970

Pengatur, II/c

Pelaksana Teknis

SLTA

6.

  Zunif Effendi

 NIP.  19631230 198503 1 018

 Banjarbaru, 30-12-1963

Juru, I/c

Pelaksana Teknis

SLTP

 

Pegawai Kontrak / Tenaga Lepas

 

No.

Nama / NRTK / TTL

Pangkat / Gol. Ruang

Jabatan

Keterangan

1.

 Yulianor kentawan, S.Pt

 NRTK. 175.71.10

 Banjarmasin, 22-10-1971

-

Pelaksana Teknis

S-1, Peternakan

2.

 M.  Noor Ipansyah

 Bangkiling, 31-03-1993

-

Petugas Keamanan

SLTA

3.

 Ahmad Zaynie

 Banjarmasin, 30-09-1993

-

Petugas Kebersihan

SLTA

4.

 M.  Taufikurrahman

 Martapura, 03-02-1986

-

Petugas Keamanan

SLTA

Share: Share on Google+ Print: